Zrównoważony rozwój biomasy

Świadczymy usługi doradcze w zakresie zrównoważonego rozwoju, kalkulacji GHG, itp.

System REDcert:

System REDcert zapewnia osiągnięcie pełnej zgodności z wymaganiami prawnymi dla produkcji biomasy zgodnej z kryteriami zrównoważonej produkcji. Nie nakłada poza tym żadnych dodatkowych wymogów na producentów i opiera się w 100% o dyrektywę 2009/28 określającą zasady i procedury obowiązujące od 2010 r. na terenie krajów Unii Europejskiej.

System ISCC:

International Sustainability & Carbon Certyfication to system certyfikacji biomasy produkowanej w zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. Obliczenia emisji gazów cieplarnianych w łańcuchu produkcji biomasy.

System 2Bsvs:

2Bsvs jest systemem certyfikacji zrównoważonego rozwoju produkcji biopaliw i biopłynów opracowanym zgodnie z wymogami dyrektywy 2009/28. Zakres obejmuje cały łańcuch produkcji biopaliw (biopłynów i biogazu), począwszy od produkcji rolnej i sprzedaży biomasy roślinnej, przez jej magazynowanie i przetwarzanie, aż po ostateczne wprowadzenie biopaliw (dystrybutory) do sprzedaży.

biopaliwa, rynek bimasy, pellet, certyfikaty OZEEmisje GHG, Szkolenia, Certyfikaty: link

KZR INIG

System KZR INiG decyzją nr 2014/325/UE z dnia 3 czerwca 2014 został zatwierdzony przez Komisję Europejską w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE.

Oznacza to, że podmioty gospodarcze działające w łańcuchu dostaw biopaliw (począwszy od producenta rolnego) będą mogły uzyskiwać certyfikat w ramach Systemu KZR INiG, który będzie ważny w całej Europie a w szczególności będzie wystarczający do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

: link

Biopaliwa

Szukaj

Bezpieczeństwo pasz

Wymagania HACCP dla produkcji materiałów paszowych, zbóż, standard GMP plus. Transport zbóż. More…

Łańcuch biopaliw

Zrównoważony rozbój biomasy i biopaliw. Wymagania dyrektywy 2009/28 oraz systemów REDcert, ISCC, 2Bsvs, NTA8080. More…

Projekty zakładów

Projektowanie i doradztwo w zakresie produkcji spożywczej i pasz. Wymagania Inspekcji Weterynaryjnej, jednostek certyfikujących. Modernizacje linii produkcyjnych. More…